Hyundai Sonata [DN8] (2019+) (экокожа ромб, черный+темн.корич.)